แกร็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัล - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 13, 2022

แกร็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัลแกร็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัลนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อส่งเสริมความรู้ และยกระดับศักยภาพเชิงธุรกิจของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติงานจริง โดยมีทีมผู้บริหารของแกร็บ ประเทศไทย คอยให้คำปรึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GrabCampus ที่แกร็บมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเชิงธุรกิจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัลผ่านกิจกรรมหลัก อาทิ การจัดประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม การจัดโปรแกรมฝึกงาน GrabIntern ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของแกร็บ และการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานโดยผู้บริหารแกร็บ เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็วๆ นี้


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages