OR เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม ผ่านโครงการ "โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว" - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 15, 2023

OR เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม ผ่านโครงการ "โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว"


OR เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม ผ่านโครงการ "โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว"
นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR จัดโครงการ "โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว" เชิญชวนผู้บริโภคร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก (PET) หรือขวดพลาสติกใสใช้แล้ว มาผลิตเป็นผ้าห่มเพื่อบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยได้ร่วมมือกับโรงงานในเครือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC) นำไปแปรรูปเป็นเส้นใยพลาสติก ก่อนเข้าสู่กระบวนการทอเป็นผืนผ้าห่มโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ถังขยะ แยก แลก ยิ้ม ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 20 แห่ง รวมถึงจุดรับบริจาค ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A และ B สำนักงาน OR พระโขนง และโรงเรียนในโครงการ แยก แลก ยิ้ม School Camp รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง และตั้งเป้าหมายส่งมอบผ้าห่ม 16,000 ผืน คิดเป็นจำนวนบริจาคขวดพลาสติก จำนวน 200,000 ขวด ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งจุดรับบริจาคได้ที่ www.pttor.com หรือ โทร. 1365 Contact Center

ทั้งนี้ นอกจากจะบริจาคผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวแล้ว โครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” นี้ยังช่วยปลูกฝังพฤติกรรม สร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชม รวมถึงการดูแลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) และ “S” หรือ “Small” ที่ส่งเสริมการสร้างโอกาสสำหรับคนตัวเล็ก พร้อมมอบโอกาสในการเติบโตทุกรูปแบบแก่ผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ ตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน อย่างยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages