‘กรมเจรจาฯ’ คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 18, 2022

‘กรมเจรจาฯ’ คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564‘กรมเจรจาฯ’ สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ติด 1 ใน 6 ของหน่วยงานส่วนกลาง ปลื้ม! เป็นความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงการยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก

น างอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา กนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา รมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในงานปาฐกถาพิเศษ “โลกยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลนางอรมน กล่าวว่า กรมฯ เป็น 1 ใน 6 ของหน่วยงานส่วนกลาง และเป็น 1 ใน 24 ของหน่วยงานทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดนางอรมน เพิ่มเติมว่า การรับรางวัลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นว่า กรมฯ ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และให้ความสำคัญกับการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ตั้งอยู่ที่ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2507 7555 และสามารถค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมฯ www.dtn.go.thทั้งนี้ รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง 6 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค 13 หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น 1 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages