ม.เกริก เจ๋ง! มหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศ - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 23, 2022

ม.เกริก เจ๋ง! มหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศ
ม.เกริก เจ๋ง! มหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ของประเทศ และได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว จาก QS องค์กรจัดอันดับที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก


มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 149 ของเอเชีย และอันดับที่ 5 ของประเทศไทย (QS World University Rankings) และได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว (QS Five-Star Excellent University) จาก บริษัท คอกโครัลลีไซมอนส์ Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับโลก ถือเป็นหนึ่งในการจัดอันดับที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริกได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย ประจำปี 2566 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยว่า การได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก QS นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเกริก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 760 แห่ง จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินมากกว่า 8,000 แห่งในเอเชีย ถือว่ามีจำนวนมากกว่าในปีที่ผ่านๆ มา สำหรับประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 150 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่ 149 ในระดับเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 34 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่สำคัญมหาวิทยาลัยเกริก ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว (QS Five-Star Excellent University) ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 1,200 แห่งทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยในเอเชียจำนวน 650 แห่ง และมีเพียง 23 แห่งที่ได้รับคะแนน 5 ดาว สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนน 5 ดาว เพียง 3 แห่งเท่านั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย“มหาวิทยาลัยเกริก เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 150 อันดับแรกในเอเชีย และยังเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว ในฐานะอธิการบดี รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เราดำเนินการมาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลดังกล่าว แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพราะความสำเร็จวันนี้ไม่ใช่จะดีที่สุดแล้ว เราต้องดีกว่าเดิม ดีขึ้นอีก ซึ่งมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมุ่งเน้นในการสร้างคนดีคนเก่งและมีภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้เขาเรียนรู้และมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ยังไม่มีอะไรที่ดีที่สุด เราต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป” ศ.ดร.นพ.กระแส กล่าวย้ำ

ด้านดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับมหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมในการพัฒนาศักยภาพคุณภาพด้านการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ การได้รับการจัดอันดับของ QS นั้นถือว่าไม่ง่ายเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากมาย และมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่ 149 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 5 ของไทย ถือว่าเป็นการพัฒนาการศึกษา งานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด จนพูดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผ่านการจัดอันดับ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก มีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะผมเรียนที่นี่และได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจัง สอนวิชาต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นที่ดี ได้ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผมได้เห็นการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ามหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกริก คณะครูอาจารย์ สภามหาวิทยาลัย คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ร่วมรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages