RT แต่งตั้ง KTBST ผนึกบล. 8 แห่ง เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 4, 2022

RT แต่งตั้ง KTBST ผนึกบล. 8 แห่ง เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่


RT แต่งตั้ง KTBST ผนึกบล. 8 แห่ง เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชูดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 65


RT แต่งตั้ง KTBST ร่วมกับบล. 8 แห่ง ออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.25% และ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% ตามลำดับ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ เตรียมเงินลงทุนในโครงการใหม่ เสริมเป้า Backlog 8,500 ล้านบาท พร้อมเป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการก่อสร้าง และเพื่อชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน เปิดจองวันที่ 8-10 ส.ค. 65 วันออกหุ้นกู้ 11 ส.ค. 65 ด้าน APM ที่ปรึกษาการเงิน ตอกย้ำโอกาสการเติบโตธุรกิจ รองรับงานก่อสร้างภาครัฐ


ดร.ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมขยายศักยภาพการเข้าประมูลและรับงาน ตามแผนการประมูลโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ของทั้งหมดในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 8,500 ล้านบาท


ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้


และ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.75 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ RT ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ที่บริษัทมีการเข้าประมูลและรับงาน อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและโครงการก่อสร้าง และการชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน


ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโตของ RT ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากจุดแข็งในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสำรวจและขุดเจาะอุโมงค์รวมถึงงานธรณีเทคนิค อีกทั้งยังสามารถรับงานได้หลากหลายโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคง จึงมีการเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการขยายศักยภาพของ RT จากแนวโน้มการเข้ารับงานก่อสร้างมากขึ้นนอกจากนี้ RT ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ด้วยเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ จากการเป็นผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง รวมถึงผลงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินเป็นที่ประจักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้กำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 2565 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 ส.ค. 2565 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจได้พิจารณาลงทุน มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตไปกับกลุ่มธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานด้านอุโมงค์และเขื่อนต่อไปในอนาคต บริษัทคาดว่าจะมีผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าโครงการรอรับรู้รายได้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นจังหวะที่ดีที่บริษัทจะได้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้โดยการจัดจำหน่ายครั้งนี้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ RT มีผู้จัดจำหน่ายฯ ร่วมอีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้หุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages