เจนเนอราลี่สนับสนุนโครงการ “KKP FinLit” - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 31, 2022

เจนเนอราลี่สนับสนุนโครงการ “KKP FinLit”


เจนเนอราลี่สนับสนุนโครงการ “KKP FinLit” โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรร่วมกับธรรมศาสตร์ และ สสส. เสริมภูมิทางการเงินแก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายทั่วประเทศ

 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมออนไลน์แก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ “KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน” ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร และวิทยากรจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้เข้าอบรม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ โดยการอบรมได้จัดขึ้น 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ดำเนินโครงการ “KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งจัดอบรมให้แก่ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การออมและการลงทุน การใช้ประโยชน์จากประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งอาจขยายผลไปสู่การให้คำแนะนำต่อญาติมิตรและคนรู้จักของผู้อบรมอย่างต่อเนื่องต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages