พาณิชย์’ เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอี จัดงาน MOC Market by Biz Club - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 19, 2023

พาณิชย์’ เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอี จัดงาน MOC Market by Biz Club


พาณิชย์’ เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอี จัดงาน MOC Market by Biz Club ขนสินค้าท้องถิ่นกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ให้ขาช้อปเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง 20 - 23 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เปิดพื้นที่ให้ไมโครเอสเอ็มอีจัดงาน MOC Market by Biz Club ขนสินค้าท้องถิ่นเกรดพรีเมียมกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ให้ขาช้อปได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง ช่วยขยายตลาดและเปิดโอกาสให้ได้พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ งานนี้เปิดกว้าง..ใครใคร่ซื้อ..ซื้อ ใครใคร่เจรจาธุรกิจ..ผู้ประกอบการ..พร้อมร่วมเป็นหุ้นส่วน ชวนมาอุดหนุนระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จัดงาน MOC Market by Biz Club ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยได้รวบรวมสินค้าเกรดพรีเมียมจากผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าปกติประมาณร้อยละ 10 - 20 โดยจะได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาสุดพิเศษ เป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ผู้บริโภคได้สินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ ผู้ประกอบการได้ขยายตลาด สร้างรายได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการพบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สามารถนำความต้องการของลูกค้าไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ตลาดอย่างตรงจุด
งานนี้เปิดกว้างให้ทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 40 ร้านค้า 100 รายการ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย สุขภาพและความงาม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ขณะที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือร่วมลงทุนก็สามารถเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน ซึ่งผู้ประกอบการที่ออกงานเต็มที่/เต็มใจพบปะและให้บริการกับผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 กลุ่ม

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดจากความตั้งใจจริงของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ เน้นการส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันรวมตัวกันสร้างเครือข่ายธุรกิจและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นศูนย์รวมของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทุกระดับที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบพี่ช่วยน้อง..น้องเอื้อพี่ เกิดการเชื่อมโยงการค้า สร้างพันธมิตรต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้ง เป็นเวทีเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญที่มำให้ภาคธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีจำนวนสมาชิก 13,535 ราย 12 ประเภทธุรกิจ

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักลงทุนเข้าร่วมงาน MOC Market by Biz Club ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages