สินิตย์ รมช. พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” มั่นใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 30, 2023

สินิตย์ รมช. พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” มั่นใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นสินิตย์ รมช. พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” มั่นใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” สินค้าพื้นเมืองจังหวัดเลยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และกวาดรางวัลมากมายจากงานมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสาน สร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าจังหวัดเลย 
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ยังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น ผ่านนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ปัจจุบันได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ตัวใหม่ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่แหล่งผลิตและสร้างรายได้มากมายให้กับชุมชน ตลอดจนให้คุ้มครองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง” 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” สินค้าพื้นเมืองของ จังหวัดเลย ที่สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สำหรับ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” เป็นเมล็ดข้าวที่ผ่านการคัดเฉพาะตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกปลูกในที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา ทำให้ดิน ส่วนนั้นมีลักษณะร่วนหยาบ โดยเกิดจากตะกอนลำน้ำ ด้วยสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจังหวัดอื่นใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้พื้นที่ตรงนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ต้นข้าวสามารถดูดซึมสารอาหารและแตกกอ ได้มากกว่าปกติ ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ ทำให้เมล็ดข้าวทางจังหวัดเลย มีอัตลักษณ์ชัดเจน สีฟางขีดน้ำตาลและ ไม่มีหางข้าว เมื่อนำไปหุงสุกจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ สัมผัสนุ่มและมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าข้าวเหนียวทั่วไป หลังถูกหุงทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็ยังสามารถคงความนุ่มไว้ได้นาน จึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล 
ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 จาก 90 สายพันธุ์ของข้าวเหนียว ที่มีความหอมที่สุด ในงานมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสาน และยังได้รับรางวัล อับดับ 3 ประเภทข้าวเหนียว ที่มีความอร่อย นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย นับว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดเลย
สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของ แหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages