เสริมแกร่งแบรนด์ไทย สู้ศึกการค้าโลก เปิดรับสมัครแล้ว PM AWARD 2020 - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 4, 2020

เสริมแกร่งแบรนด์ไทย สู้ศึกการค้าโลก เปิดรับสมัครแล้ว PM AWARD 2020
เสริมแกร่งแบรนด์ไทย สู้ศึกการค้าโลกเปิดรับสมัครแล้ว PM AWARD 2020 รางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ส่งออกไทย


เติบโตอย่างก้าวกระโดด สู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ !! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออก เข้าร่วมโครงการ PM AWARD 2020 พร้อมรับโอกาสติวเข้มแบบเจาะลึก เสริมแกร่งให้แบรนด์ สู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ.. เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน นี้

วันนี้ (5 มี.ค.2563) นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิด โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2020 ภายใต้แนวคิด “Leading The Way” โดยมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังกว่า 120 คน ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์ PM Award คือ หนึ่งในกลยุทธ์เร่งรัดการส่งออกเชิงรุก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและธุรกิจบริการ ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ ถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความผันผวน ทั้งสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในประเทศคู่ค้าสำคัญ และสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งโครงการ PM Award เป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นหลากหลายประเภท เช่น การส่งออกยอดเยี่ยม การมีนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าดีเยี่ยม ฯลฯ ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก

โครงการ PM Award ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 และที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัล 604 บริษัท 708 รางวัล โครงการนี้เป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5) รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) 6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) และ7)รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

ภายในงาน ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Success Case เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ” โดยมีวิทยากร 4 ท่านได้แก่ คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด /คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด / คุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด / คุณรัฐ เปลี่ยนสุข สถาปนิกและนักออกแบบ “สัมผัส แกลอรี่” ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล PM Award 2018 - 2019 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแนะนำเคล็ดลับการเข้าเป็นหนึ่งในทำเนียบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์สินค้าด้วย


การสมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าหรือบริการของไทยในทุกประเภทธุรกิจ ได้ประเมินศักยภาพของตนเอง โดยหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรกแล้ว คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จะไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภทของรางวัลต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังต้องการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตัวเองจึงสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยบริษัทที่ผ่านการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การตัดสิน จะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พร้อมได้รับสิทธิพิเศษจากกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น โอกาสในการร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา การค้าออนไลน์บน Thaitrade.com พร้อมทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศและกระจายไปยังผู้ซื้อทั่วโลกผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่งและเครือข่าย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award ในการส่งเสริมการขายได้อีกด้วย


สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม ยังได้จัดกิจกรรมสัญจรแนะนำการสมัครให้กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคด้วย โดยกำหนดจัดครั้งต่อไป ในวันที่ 11 มีนาคม ที่โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และในวันที่ 14 มีนาคม ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-198-7873, 081-989-2402 เว็บไซต์ www.pm-award.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages