ห้างวอลมาร์ต มอบรางวัลคู่ค้าด้านความยั่งยืน แก่ CP Foods สหรัฐอเมริกา - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

ห้างวอลมาร์ต มอบรางวัลคู่ค้าด้านความยั่งยืน แก่ CP Foods สหรัฐอเมริกา

ห้างวอลมาร์ต มอบรางวัลคู่ค้าด้านความยั่งยืน แก่ CP Foods สหรัฐอเมริกา

CP Foods Products, Inc. สหรัฐอเมริกา โดยมีนางวินนี่ เฉิน ผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณคู่ค้าที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน หรือ Merchandising Impact Award of Sustainability Awards ในงาน the Walmart Annual Supplier Growth Forum 2022 จัดโดยบริษัท “วอลมาร์ต” (Walmart) ผู้ดำเนินธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ในฐานะ CP Foods Products เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งที่มาจากกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกรีไซเคิล วอลมาร์ตจัดมอบรางวัลเพื่อยกย่องคู่ค้าธุรกิจ ที่ผลิตและส่งมอบสินค้าให้ Walmart รวมกว่า 2,000,000 ชนิดสินค้าที่เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านความยั่งยืน เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ในฐานะผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่มีการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งของบริษัท โดยมีการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ของสินค้ากุ้งเป็นพลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กุ้ง ของบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก Best Aquaculture Practices เป็นมาตรฐานความยั่งยืนสำหรับอาหารทะเล ในระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งของซีพีเอฟ มาจากกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง ไปจนถึงขั้นตอนการแปรรูปนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในฟาร์มและโรงงานในห่วงโซ่การผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) พลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ CPF 2030 Sustainability in Action ตลอดจนสนับสนุนโครงการ Project Gigaton Walmart เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนกิจกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆของวอลมาร์ต (Walmart)

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ส่งมอบอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ให้กับลูกค้าอีกด้วย.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages