ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พาณิชย์จับมือสมาคมโฆษณาไทยและเจ้าของสิทธิ ร่วมต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแวดวงโฆษณาออนไลน์ - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 28, 2022

ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พาณิชย์จับมือสมาคมโฆษณาไทยและเจ้าของสิทธิ ร่วมต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแวดวงโฆษณาออนไลน์


ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พาณิชย์จับมือสมาคมโฆษณาไทยและเจ้าของสิทธิ
ร่วมต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแวดวงโฆษณาออนไลน์
สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน หนุนอุตสาหกรรมโฆษณาและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศพาณิชย์จับมือสมาคมด้านการโฆษณาไทยและเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วางมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมโฆษณาไทย ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการโฆษณาออนไลน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมหนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
 
นายสินิตย์ เลิศไกร เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและสร้างบรรยากาศแห่งการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อุตสาหกรรมโฆษณา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

 
“กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าทำงานเชิงรุกสกัดกั้นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมโฆษณา จึงได้ร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากว่า 20 ราย และสมาคมด้านการโฆษณา 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ว่าด้วยการโฆษณาออนไลน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (MOU on Online Advertising and IPR) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตในอุตสาหกรรมโฆษณาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการสำคัญ อาทิ หยุดโฆษณาสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการลงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และไม่ผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น”
 
นายสินิตย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ไทยนับเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดทำ MOU ลักษณะนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาไทยให้เป็น “อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับทรัพย์สินทางปัญญา” (IP-friendly Advertising Industry) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมโฆษณาและดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages