กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านค้าปลีกเสริมแกร่ง - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 6, 2020

กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านค้าปลีกเสริมแกร่ง
กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านค้าปลีกเสริมแกร่ง... ‘ความรู้ด้านภาษีและโซเชียลมีเดีย’

พร้อมขายของบนโลกออนไลน์ เปิดทางก้าวสู่ SMART โชวห่วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภาษีเงินได้และเทคโนโลยีด้านการตลาดสำหรับ​ร้านค้า​ปลีก” หวังสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ด้านภาษีและโซเชียลมีเดียแก่ร้านค้าปลีก เพื่อให้ เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง มีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์มัดใจลูกค้ายุคใหม่ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เตรียมจัดอบรมใหญ่ 2 พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และจังหวัดยโสธร วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้และการตลาด​สำหรับ​ร้านค้า​ปลีก โดยเป็นการให้ความรู้เชิงลึกแก่ร้านค้าปลีก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นร้าน SMART โชวห่วย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โซเชียลมีเดีย และการบัญชีมาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ตลอดการอบรม เนื้อหาที่สำคัญของการอบรมจะเป็นการพัฒนาร้านค้าปลีกให้มีความรู้ในการวางแผนภาษี อันจะเป็นรากฐานในการขยายกิจการได้อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการใช้การตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดรายการส่งเสริมทางการตลาด ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าในรูปแบบ Omni channel และแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน
อธิบดี กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ รวมถึงร้านค้าโชวห่วยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ทั้งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การจัดการสินค้า การจัดทำบัญชี โดยเฉพาะการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากยังมีร้านค้าปลีกจำนวนมากไม่ทราบถึงวิธีการคำนวณภาษี หรือไม่มีเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดทำบัญชีและบริหารจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำธุรกิจ รวมทั้งยังมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย”

“นอกจากเรื่องของภาษีและบัญชีที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้ว ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน ในประเทศไทยกว่า 51 ล้านคน และกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ดังนั้นความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการยุคใหม่จำเป็นต้องรู้”

“ดังนั้น จึงขอเชิญชวนร้านค้าปลีกที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการอบรมกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ “ภาษีเงินได้และโซเชียลมีเดียสำหรับร้านค้าปลีก” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี และหัวข้อ “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น SMART โชวห่วย” กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2vcnWcQ (นนทบุรี) และ http://wow.in.th/ahkH (ยโสธร)” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
********************

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages