สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 17, 2022

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (National Agent Awards – NAA 2022) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “Starry Night” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้มีคุณประสิทธิ์ โรจนาภากุล เป็นประธานการจัดงานทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้- นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564- ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100 %)เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก(แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20% / 3 ปี นับ 30% / 4 ปี นับ 40 % / 5 ปี นับ 50% / 6 ปี นับ 60% ของเบี้ยปีแรก)- เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )- ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ- ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน)- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) ( นับ 100 % )- ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก )- จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต- อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% ( ลิมร่า 13 เดือน )- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.
ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 328 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 250,000 คน มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-3 โดยมี คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 4-10 โดยมี ตัวแทนที่ได้รับรางวัล 10 อันดับแรก ดังนี้อันดับที่ 1 คุณรสริน โมคา บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 56,577,177 บาทอันดับที่ 2 คุณศรินรัตน์ เจริญคุณาสิทธิ์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 50,364,456 บาทอันดับที่ 3 คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 49,634,438 บาทอันดับที่ 4 คุณอธิธัญท์ เกียรติไกรวัลศิริ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 43,541,794 บาทอันดับที่ 5 คุณเพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 43,285,729 บาทอันดับที่ 6 คุณวัลลภ ก้อนมณี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 41,659,480 บาทอันดับที่ 7 คุณอัญชนา ชุนหสุวรรณ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 38,242,170 บาทอันดับที่ 8 คุณนิวัฒน์ ศิลปะเสริฐ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 37,946,000บาทอันดับที่ 9 คุณสุวิมล เพ็ชร์กระ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 31,992,833 บาทอันดับที่ 10 คุณณัฏฐา ติชะวาณิชย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 27,385,537 บาท
ในปีนี้มีผู้ได้รับคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 328 ท่าน จาก 14 บริษัท ดังนี้บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 158 ท่านบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 53 ท่านบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 27 ท่านบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 ท่านบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ท่านบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ท่านบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่านบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่านบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่านบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่านบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่านบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่านบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน
ทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ ร่วมด้วย คุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย รวมทั้งอดีตนายกของสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัลด้วยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของศิลปินวง ลิปตา ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับประเทศ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตในด้านผลผลิตของตัวแทนในประเทศไทย และทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่ได้ให้การสนับสนุน คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา*สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ได้ที่ : https://thaifa.or.th/naa/
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages