ดัน 3 สมาคมมันสำปะหลังรักษาเสถียรภาพราคา ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาตามกลไกตลาด - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 17, 2021

ดัน 3 สมาคมมันสำปะหลังรักษาเสถียรภาพราคา ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาตามกลไกตลาด
“พณ.” ดัน 3 สมาคมมันสำปะหลังรักษาเสถียรภาพราคา

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ผลักดันให้สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลไกของภาคเอกชนเอง เพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาและช่วยเหลือเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด


นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สะท้อนกลไกตลาดโลกที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงขอความร่วมมือภาคเอกชนประกาศราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังแนะนำ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในเข้ามากำกับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด”“วันนี้ (18 มกราคม 2564) 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมใจกันประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า 2.40 บาท/ก.ก. และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท/ก.ก. เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาดและลดภาระของรัฐ ทั้งนี้ หากสมาชิกสมาคมรายใดไม่ให้ความร่วมมือ แต่ละสมาคมฯ จะพิจารณาขับออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลให้ผู้ส่งออกรายนั้นๆ พ้นสภาพการเป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายโดยปริยาย นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้” นายกีรติฯ กล่าวปิดท้าย


อนึ่ง หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages