คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (OIC InsurTech Award 2020) - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 5, 2020

คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (OIC InsurTech Award 2020)
คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (OIC InsurTech Award 2020) 
เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ COVID-19 พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้โจทย์ “Insurtech - Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ทั้งนี้เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ในการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและให้ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้โจทย์ “Insurtech - Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” โดยกล่าวว่า อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “เทคโนโลยีการประกันภัย” (Insurance Technology ) เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึงเรื่องประกันภัยมากขึ้น สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand จึงได้จัดการประกวดชิงรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Insurtech – Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” โดยเห็นได้จากในช่วงของการระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เห็นถึงความหวาดกลัว การตื่นตัว การเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชากรไทยเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมองหาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกันภัยโควิด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึงกว่า 9 ล้านกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ดังนั้นสำนักงานคปภ. จึงส่งเสริมช่องทางการขายและวิธีการการขายผ่านทางออนไลน์และดิจิทัลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มรูปแบบการประกันภัยในรูปแบบ Digital Face to face ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเรื่องของการส่ง E-mail SMS ซึ่งเดิมทีอาจใช้กันอยู่แล้ว แต่สำหรับในยุค New Normal นั้นจะเป็นรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น อาทิ การใช้โซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Line call หรือ VDO เป็นต้น ในอนาคตยุค 5G ที่จะมาถึงก็จะช่วยให้พัฒนาต่อยอดงานบริการด้านประกันภัยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำส่งกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น แม้จะเป็นวิกฤต แต่ถ้ามองในแง่บวก ก็ถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมประกันภัยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านประกันภัยมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในขณะเดียวกันโครงการนี้ฯ ก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ในการนำความรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายผู้ที่มีความสนใจ ตลอดจนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน InsurTech อีกด้วย
สำหรับการเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-4 คนต่อทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. โดยผู้สมัครต้องดาวน์โหลด Template ในส่วนของการส่งผลงานประกวดนั้นนำเสนอในรูปแบบ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/bizcanvas โดยใส่รายละเอียดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจประกันกันภัย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” บันทึกเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ผลงานสมัครเข้าร่วม OIC InsurTech Award 2020 - ชื่อทีม” พร้อมกรอกใบสมัครและอัพโหลดไฟล์ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/regis โดยผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานแข่งขัน OIC InsurTech Award 2020 สามารถเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://url.oic.or.th/award2020/start ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกทีมที่สมัครให้เหลือ 70 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 จาก 70 ทีม ให้เหลือ 30 ทีม และจะให้ 30 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบเข้มข้นและเจาะลึก เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะมีสิทธิมานำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศที่งานประกาศรางวัล OIC InsurTech Award 2020 ที่อาคารศูนย์ CIT โดยรางวัลที่จะได้รับแต่ละประเภทแบ่งเป็น รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัล 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวันที่ 3 เป็นเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT) E-mail : cit@oic.or.th โทรศัพท์ 080-900-2820
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages