มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 18, 2021

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร

 

 
เปลี่ยนใหญ่ เปลี่ยนใหม่

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2564 โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วังสระปทุม

ในการนี้ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล (ขวา) จากประธานคณะกรรมการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (กลาง) จากเลขาธิการและประธานคณะกรรมการบริหาร เป็น ประธานคณะกรรมการ และ ดร.วิรไท สันติประภพ (ซ้าย) จากกรรมการ เป็นเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดากล่าวว่า การที่ ดร.วิรไท รับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ได้ต้อนรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพื่อนำมูลนิธิฯ ไปเพิ่มพูนประโยชน์แก่ประชาชนหลังจากที่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการมา ตั้งแต่ พ.ศ.2515 และจะครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages