ไทยเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 11, 2019

ไทยเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals: The 19th ASOMM) เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 4 ด้าน ทั้งข้อมูล บุคลากร การพัฒนาแร่อย่างยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนสำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ จะร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2568) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2563) หรือ ASEAN Minerals Cooperation Action Plan III (2016-2025) Phase I (2016-2020): AMCAP III PHASE I รวมทั้งร่วมหารือถึงปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน ตลอดจนพิจารณาผลความร่วมมือทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแร่ (Facilitating and Enhancing Trade and Investment in Mineral)

2) การพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน (Promoting Environmentally and Socially Sustainable Mineral Development)

3) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาด้านแร่ (Strengthening Institutional and Human Capacities in the ASEAN Minerals Sector)

4) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ (Maintaining Efficient and Up-To-Date ASEAN Minerals Database, including its infrastructure towards achieving AEC integration in the minerals sector)

ความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียนของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ ได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์สมาคมเหมืองแร่แห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Mining Association: AFMA) คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee of Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) และองค์กรผู้แทนรัฐบาลนานาชาติด้านเหมืองแร่ แร่ ธาตุ โลหะ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development: IGF) ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages